Ungevejledning

Ungevejledningen er for unge mellem 10 og 18 år som af forskellige årsager aktuelt befinder sig i en udsat position (Ungevejledningen kan forlænges ved efterværn til det 23. år)

 

Oftest er der tale om børn og unge, der oplever udfordringer i det familiære netværk, udfordringer i forhold til skole og uddannelse, fritid og andre sociale tilhørsforhold.

 

For at få tilknyttet en ungevejleder, skal den unge visiteres af en socialrådgiver fra Holstebro Kommunes Familiesektion. Ungevejlederne arbejder med udgangspunkt i handleplanen, som visiterende rådgiver har udarbejdet.

 

Udover samtaler med barnet/den unge, så er barnets/den unges netværk væsentlige medspillere, hvis der skal skabes en holdbar udvikling. Ungevejlederen deltager sammen med barnet/den unge i møder med familien, samt i flerfaglige møder som eksempelvis UU, skole, bank, læge mm., i det omfang barnet/den unge ønsker det. Ungevejlederen støtter barnet/den unge i møder med netværket og relevante samarbejdspartnere.

 

 

Ungeteamets pædagogiske tilgang er teoretisk forankret i de kognitive, interaktionistiske og systemteoretiske modeller. De dominerende pædagogiske metoder er fra KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

 

Vi arbejder ud fra at:
* Registre/afdække den unges tanker og udfordringer.
* Forstå og skabe sammenhæng for den unge, til at være aktiv medspiller i sit eget liv.
* Skabe en forandringsproces omkring det som den unge ønsker støtte og vejledning i og omkring.