De utrolige år (DUÅ)

De utrolige år (DUÅ) er en evidens- og manualbaseret behandlingsmetode, som varetages af certificerede DUÅ terapeuter.

 

DUÅ-Basic

DUÅ-Basic er et gruppebaseret træningsforløb for forældrene.

 

DUA-Basic rummer mulighed for et supplerende tilbud til barnet i gruppetilbuddet Dinosaurusskolen.

 

Målgruppen er forældre med børn i alderen 3-8 år med udtalte eller begyndende adfærdsproblemer. Det er familier, hvor der er mange konflikter og mangel på positivt samspil.

 

Metoden er et gruppetilbud til 6-7 forældre.

 

Behandlingen skal fremme forældrenes kompetencer med fokus på mere ros og positiv problemløsning i samspillet med deres børn.

 

Der anvendes gruppesamtale som redskab, desuden rollespil, videovisning og hjemmeopgaver.

 

Gruppen mødes ugentligt 2½ time. Herudover er der ugentligt individuel telefonkontakt til familierne.

 

DUÅ-Basic i Spiren-regi kan tilbydes familier, som er visiteret til familiebehandling på Spiren via Familiesektionens visitationsudvalg. Hvorvidt DUÅ-Basic kommer på tale er afhængigt af en konkret behandlingsfaglig vurdering, i dialog med såvel familien som socialrådgiver.

 

Derudover er der mulighed for adgang til DUÅ-Basic via forældres egen henvendelse til Sundhedsplejen.

 

DUÅ – Børneprogrammet Dinosaurusskolen

Børneprogrammet Dinosaurusskolen er for børn i alderen 4-8 år med udadrettet problemadfærd. Hvor der er mange konflikter omkring barnet i familien, skolen, børnehaven og andre steder, hvor barnet færdes.

 

Dinosaurusskolen er et gruppetilbud til 6 børn, hvis forældre deltager i DUÅ-Basic forældreprogrammet.

 

Gruppen mødes 2 timer ugentligt i 18 uger.

 

Målet med Dinosaurusskolen er at styrke barnet følelsesmæssigt og fremme positive relationer til jævnaldrene. Barnet øver sig i at genkende og forstå følelser i sig selv og andre, udvikle bedre færdigheder i forhold til sig selv og andre, samt udvikle bedre færdigheder i forhold til problemløsning, vredeshåndtering og selvkontrol. Barnet øver sociale færdigheder, som at lytte, vente på tur, blive enige, stille spørgsmål, dele samarbejde, hjælpe og give komplimenter.

 

Metoden er samtale, brug af videoklip, øve via rollespil, øvelser og forskellige aktiviteter knyttet til temaerne.

 

Mellem møderne har børnene hjemmeopgaver som de skal lave sammen med forældrene.

 

Barnets dagtilbud inviteres til et samarbejde i forbindelse med Dinosaurusskoleforløbet.

 

Spirens Dino-gruppeledere vurderer og afgør hvilke børn, som tilbydes at komme i Dinosaurusskolen.

 

DUÅ-Baby

Målgruppen er forældre til børn i alderen 0-1 år, som har brug for særlig støtte. Formålet er at styrke forældre til at fremme den sociale, følelsesmæssige, fysiske og sproglige udvikling hos barnet.

 

DUÅ-Baby er et gruppetilbud til 6 forældre.

 

Gruppen mødes 2 timer hver uge.

 

Barnet deltager sammen med forældrene ved hvert møde.

 

Der er to gruppeledere, bestående af en medarbejder fra Spiren og en medarbejder fra sundhedsplejen.

 

Programmet har særlig fokus på at styrke relationen og tilknytningen mellem forældre og barn. Der arbejdes hver gang med forskellige temaer: Barnets signaler, kommunikation med barnet, milepæle i barnets udvikling, rytme og rutiner, stimulation i forhold til barnets udvikling, leg, motorik, sprog og sikkerhed.

 

Hvis familien er visiteret til et behandlingsforløb på Spiren vil familiekonsulenten have kontakt med familien, f.eks. i form af hjemmebesøg i forhold til at støtte implementering af DUÅ redskaberne derhjemme. Omfanget af denne kontakt afhænger af problemstillingen i familien og hvad der er aftalt med familiens socialrådgiver.