Supervision til pleje- og aflastningsfamilier

Børne- og Familiehusene yder supervision og vejledning til pleje- og aflastningsfamilier ansat ved Holstebro Kommune.

Supervision og vejledning gives individuelt og i grupper.

 

Børne- og Familiehusene tilbyder støtte til etablering af netværksgrupper.

I samarbejde med pleje og aflastningsfamilier afholder Børne- og Familiehusene konkrete tema arrangementer.

 

Pleje- og aflastningsfamilier henvises til supervision og vejledningsforløb af socialrådgiver i Familiesektionen.