Ungevejledning

Ungevejledning er for unge mellem 10 og 18 år som af forskellige årsager aktuelt befinder sig i en udsat position (Ungevejledning kan forlænges ved efterværn til det 23. år)

 

Oftest er der tale om børn og unge, der oplever udfordringer i det familiære netværk, udfordringer i forhold til skole og uddannelse, fritid og andre sociale tilhørsforhold.

 

For at få tilknyttet en ungevejleder, skal den unge visiteres af en socialrådgiver fra Holstebro Kommunes Familiesektion. Ungevejlederen tager udgangspunkt i handleplanen, som socialrådgiveren har lavet sammen med den unge og forældre.

 

Udover samtaler med barnet/den unge, så er barnets/den unges netværk væsentlige medspillere, hvis der skal skabes en holdbar udvikling. Ungevejlederen deltager sammen med barnet/den unge i møder med familien, samt i flerfaglige møder som eksempelvis UU, skole, bank, læge mm., i det omfang barnet/den unge ønsker det. Ungevejlederen støtter barnet/den unge i møder med netværket og relevante samarbejdspartnere.

 

 

Ungevejledernes pædagogiske tilgang er teoretisk forankret i de kognitive, interaktionistiske og systemteoretiske modeller. De dominerende pædagogiske metoder er fra KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

 

Vi arbejder ud fra at:
* Registrere/afdække den unges tanker og udfordringer.
* Forstå og skabe sammenhæng for den unge, til at være aktiv medspiller i sit eget liv.
* Skabe en forandringsproces omkring det som den unge ønsker støtte og vejledning i og omkring.