Familiebehandling til spædbarnsfamilier

I spædefamiliearbejdet tages der udgangspunkt i barnets behov for kontakt, pleje, stimulation og sikkerhed.

 

Familiebehandlingen foregår som en tæt guidning og sparring i forhold til forældre/barn-kontakten og den konkrete håndtering af et spædbarn. Ofte bruges der filmoptagelser som metode i behandlingen.

 

Spædebehandlingen sker ofte i kombination med et forløb på De utrolige År (DUÅ-Baby)

 

Der arbejdes med inddragelse af netværket omkring barnet/familien.

 

Der er et tæt og koordineret samarbejde mellem forældre, familiekonsulenter, sundhedsplejerske og socialrådgiver i form af jævnlige fælles møder.