Familiebehandling

Målgruppen er småbørn op til skolealderen samt deres familier

 

Familiebehandlingen er gratis, men forudsat af, at man er henvist fra en socialrådgiver i Familiesektionen

 

Der tages udgangspunkt i den handleplan som socialrådgiver har lavet sammen med familien.

 

Tilbuddet skræddersyes i tæt samarbejde med familien.

 

Familiebehandling tilbydes til familier:

 • Hvor forældre synes, at der er svært at opdrage deres børn
 • Hvor der er opslidende skænderier og konflikter
 • Hvor barnet har det vanskeligt med sig selv og kammeraterne
 • Hvor der er bekymringer eller problemer i børnenes daginstitution
 • Hvor der er problemer omkring det at være en sammenbragt familie
 • Hvor der er problemer i parforholdet

 

Vi samarbejder med familien om:

 • At styrke fællesskabet i familien
 • At lytte til hinanden
 • At drage omsorg for hinanden
 • At forældre kan vælge, hvad de voksne bestemmer, og hvad børnene bestemmer
 • At der er plads til forældres voksenliv samtidig med, at de er nærværende for deres børn
 • At skabe bedre kontakt til børnenes daginstitution