Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

Praktisk pædagogisk støtte er et tilbud man visiteres til af en socialrådgiver.

 

Det vil oftest dreje sig om:

  • At skabe struktur, rutiner og overskuelighed i hverdagene
  • At få løst konkrete praktiske husholdnings- og forældreopgaver i relation til børnene
  • At støtte brugen af både personligt og professionelt netværk, f.eks. skole, fritidstilbud og læge

 

Det vil altid dreje sig om:

  • At støtte det positive og udviklingsstøttende samspil i familien
  • At støtte forældrenes blik for og indlevelse i barnets behov
  • At støtte forældrene i at varetage disse behov

 

Omfanget af den praktiske pædagogiske støtteindsats kan variere fra et ugentligt besøg til flere besøg dagligt.

 

Besøg kan være af forskellig varighed og kan være både morgen, middag og aften. Dette aftales i samarbejde mellem familien, socialrådgiveren og Børne- og Familiehusene.