Støtteperson ved anbringelse (§54)

Forældre til et barn, der er anbragt, har ret til en støtteperson. Det er frivilligt om, man vil tage imod dette. Forældrene kan tale med støttepersonen om de oplevelser, udfordringer og overvejelser, de har i forbindelse med barnets anbringelse og hermed bruge støttepersonen som samtalepartner.

Støttepersonen kan også deltage på møder, hjælpe forældrene med at læse papirer, tale om samværet med barnet og meget andet. Det aftales mellem forældrene og støttepersonen, hvad støttepersonen skal bruges til.

Støttepersonen er omfattet af tavshedspligt og taler ikke med andre omkring forældrenes private forhold uden aftale med dem.

 

Støttepersonen forholder sig neutralt, hvilket giver mulighed for, at forældrene og støttepersonen sammen kan drøfte, hvilke handlemuligheder forældrene har.
Støttepersonen giver råd og vejledning og har erfaring indenfor anbringelsesområdet.

 

Det er anbringende rådgiver, som etablerer kontakten til støttepersonsordningen ved Børne- og Familiehusene.

Støtteperson for forældre til anbragte børn er ansat af Holstebro Kommune og har tilknytning til Børne og Familiehusene. Støttepersonen vil ofte have andre funktioner i ”Børn og Unge”.