Dagligdagen på Østervang

Vi tilstræber en dagligdag på Østervang så nært et hjemmeligt miljø som muligt, men også med bevidsthed om, at Østervang ikke er som “derhjemme”.

Østervang har en husorden, som gennemgås med barnet/den unge og forældre ved indskrivning.

Husordenen indeholder bl.a. information om, hvordan Østervang forholder sig til forskellige emner fra en almindelig hverdag f.eks.:

 

  • brug af mobiltelefon og andre elektroniske medier
  • spisetider
  • deltagelse i husets struktur og opgaver
  • forventninger til samarbejde
  • sengetider

 

Derudover er det forskelligt fra barn/ung til barn/ung, hvor høj grad af struktur der er er behov for, og der laves indviduelle planer for dagsstrukturen.

Børn og unge på Østervang skal som udgangspunkt altid have et dag- eller skoletilbud (eller anden beskæftigelse). Østervang vil have et særligt fokus på samarbejdet med skole/daginstitution.

Østervang tager udgangspunkt i den enkeltes handleplan og forpligtigelsen til at give barnet/den unge den omsorg, som de har behov for i det daglige. Derudover tilstræbes, at børnene og de unge, set i forhold til deres alder, skal blive så selvhjulpne som muligt.

Østervang vil gerne prioritere, at det barnet/ den unge har en eller flere fritidsinteresser, og det er muligt at gå til en fritidsaktivitet. I planlægningen af dette tages der udgangspunkt i, hvilke interesser barnet/den unge har samt hvilket overskud, der er til aktiviteter i dagligdagen udover skolegang/daginstitution.

Derudover kan Østervang være den unge behjælpelig med at søge fritidsjob.

 

I weekender vil der være forskellige aktiviteter, som bliver målrettet de børn og unge, som er i det enkelte hus.

Østervang prioriterer at tage på sommerferie/koloni med børnene og de unge. Derudover kan der være udflugter og småture i løbet af året.