Målgruppe

Målgruppen er børn i alderen 2-18 år med mulighed for efterværn op til det 23.år.

Kendetegnende for målgruppen er, at de af sociale eller adfærdsmæssige udfordringer har behov for ophold uden for hjemmet. Målgruppen omfatter også børn og unge, som skal anbringes på grund af forhold hos forældrene, som gør, at de ikke kan tage vare på deres børn.

 

Østervang modtager ikke unge med massivt misbrug, der kræver afrusning eller unge, der er involveret i alvorlig kriminalitet. Derudover heller ikke børn med alvorlige fysiske eller psykiske udfordringer.

 

Det overordnede formål med anbringelsen er at arbejde frem mod, at børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.