Medarbejdere på Østervang

Østervang er en del af Børne- og Familiehusene.

På Østervang er der en teamleder for døgnafdelingen, derudover er der på døgnafdelingen ansat:

 

 • Pædagogisk personale til at varetage det daglige pædagogiske arbejde med barnet/den unge.
 • Netværksmedarbejder til at varetage opgaver omkring korttidspladserne, som er den mere målrettede og tidsbegrænsede indsats. Netværksmedarbejderen arbejder ud i familierne og netværket.
 • Psykolog som varetager psykologiske undersøgelser, psykologiske samtaler samt indgår i planlægning af den pædagogiske indsats omkring  barnet/den unge.
 • Faglærer som forestår praktiske opgaver på døgnafdelingen, og som også deltager i hverdagen med børnene/de unge.
 • Nattemedarbejder som er vågen og hjælper til med praktiske opgaver og morgenvækningen.
 • Køkkenassistent/ernærings assistent som står for madlavningen, indkøb, rengøring mv.
 • Sekretær som varetager mange af de administrative opgaver
 • Socialrådgiver som bidrager med det socialfaglige perspektiv og som har kontakten med de anbringende rådgivere.

Derudover modtager Østervang studerende inden for følgende faggrupper:
Pædagog, Psykomotorisk terapeut og Socialrådgiver.

Teamleder:

 • Johnni Bruun Larsen, Konstitueret Teamleder, tlf. 20 76 90 79, Johnni.Bruun.Nyholm.Larsen@holstebro.dk

Teknisk/administrativ/praktisk personale:

 • Betina Dalgaard, Husassistent, tlf. 96 11 53 50, Betina.Dalgaard@holstebro.dk
 • Jytte Mona Nielsen, Sekretær, tlf. 96 11 53 50, Jytte.Mona.Nielsen@holstebro.dk
 • Tommy Kristensen, Faglærer, tlf. 96 11 53 50, Tommy.Kristensen@holstebro.dk

Psykolog:

 • Anna Sofie Slot, Psykolog, tlf. 96 11 53 60, Anna.Sofie.Slot@holstebro.dk

Socialrådgiver:

 • Karin Bitsch Andersen, Socialrådgiver, tlf. 96 11 53 53, Karin.Bitsch.Andersen@holstebro.dk

Pædagogisk personale:

 • Anette Jensen, Pædagog, tlf. 96 11 53 50, Anette.Jensen3@holstebro.dk
 • Bianca Guldsmed, Pædagog, tlf. 96 11 53 50, Bianca.Guldsmed.Nielsen@holstebro.dk
 • Katrine Moestrup Folden Gjedsig, Pædagog, tlf. 96 11 53 50, Katrine.Moestrup.Folden.Gjedsig@Holstebro.dk
 • Lasse Schjøz Josefsen, Pædagog, tlf. 96 11 53 50, Lasse.Schjoz.Josefsen@holstebro.dk
 • Lone Thomasen, Pædagog, tlf. 96 11 53 50 Lone.Thomasen@holstebro.dk
 • Marianne Enemark Damtoft, Pædagog, tlf. 96 11 53 50, Marianne.Enemark.Damtoft@holstebro.dk
 • Mette Holmbo Pedersen, Pædagog, tlf. 96 11 53 50, Mette.Holmbo.Pedersen@holstebro.dk
 • Michael Nielsen, Omsorgsmedhjælper, tlf. 96 11 53 50, Michael.Nielsen@holstebro.dk
 • Ole Stougård, Pædagog, tlf. 96 11 53 50, Ole.Stougard@holstebro.dk
 • Thomas Søgaard Andersen, Pædagog, tlf. 96 11 53 50, Thomas.Sogaard.Andersen@holstebro.dk
 • Tina Skallebæk, Pædagog, tlf. 96 11 53 50, Tina.Skallebaek@holstebro.dk

Netværksmedarbejder:

 • Kristina Ringkjær Pedersen, Netværksmedarbejder, tlf. 20 65 73 47, Kristina.Ringkjaer.Pedersen@holstebro.dk

Nattemedarbejdere:

 • Lars Andersen, Omsorgsmedhjælper, tlf. 96 11 53 50 Lars.Christian.Andersen2@holstebro.dk
 • Mona Jakobsen, Omsorgsmedhjælper, tlf. 96 11 53 50, Mona.Jakobsen@holstebro.dk
 • Sonja Weeke, Pædagogisk assistent, tlf. 96 11 53 50, Sonja.Weeke@holstebro.dk
 • Jan Lenda, Nattemedarbejder, tlf. 96 11 53 50, Jan.Lenda@holstebro.dk