Særligt til forældre

Når barnet bliver anbragt

Når et barn bliver anbragt, overgår den daglige omsorgsforpligtigelse til Østervang. Det er stadig dig, der er forældre til barnet, og derfor er det vigtigt, at vi samarbejder med hinanden omkring dit barns udvikling og trivsel.

Vi er muligvis ikke altid enige, men selvom vi er uenige, kan vi godt samarbejde. Vi vil gerne have jævnlige samtaler uden børn, hvor vi kan fortælle om dit barns udvikling. Disse samtaler aftaler vi individuelt og forsøger at lægge dem i forbindelse med, at du besøger dit barn på Østervang.

Det er blandt andet vores opgave at beskrive hverdagen og den udvikling dit barn er i. Det gør vi første gang efter 3 måneder og derefter hver 6. måned. Disse beskrivelser vil vi gennemgå med dig, da vi synes, åbenhed er vigtigt for at kunne samarbejde.

Mens dit barn bor på Østervang, er det som udgangspunkt os, der har den daglige kontakt eksempelvis til skole, børnehave m.m.. Derfor er det os, der modtager invitationer og informationer og deltager i eventuelle arrangementer. Vi aftaler ved indskrivningen og løbende i samarbejde med anbringende rådgiver og dig, i hvilken grad du kan og ønsker at deltage.

Team

Når dit barn flytter ind, vil en af 2-3 af de voksne (vi kalder et team) have en særlig opmærksomhed på dit barn. Det er blandt andet teamets opgave at holde styr på , hvad der sker omkring dit barn eksempelvis indkøb af tøj, kontakt til læge, møder, skole m.v..

Besøg på Østervang

Det er kommunen og dig, der sammen laver aftaler, om hvor meget du skal være sammen med dit barn. Ligeledes kan du lave aftale med kommunen om eventuelle ferie- og weekend besøg.

Kan bedstemor og bedstefar besøge dit barn? (og andre)
Det vurderes i hver enkelt tilfælde af anbringende rådgiver i hvor høj grad der kan være samvær mellem barnet og netværket.
Af hensyn til planlægningen af hverdagen skal alle besøg være aftalte med Østervang.

Traditioner og arrangementer

Det er vigtigt for os at vedligeholde traditioner, derfor har vi faste arrangementer i årets løb, og nogle af dem vil du blive inviteret til. Det kan f.eks. Fødselsdage, Skt. Hans, Julehygge og forskellige mærkedage. Her anbefaler vi, at der laves aftale med anbringende rådgiver om deltagelse i arrangementerne.

Koloni og ferieture

Vi synes, det er værdifuldt, dit barn også får oplevelser udenfor Østervang.  Derfor tager vi på weekend- og ferieture, enten i vores eget sommerhus “Rylen” eller andre steder. Nogle gange vælger vi at tage til udlandet, derfor sørger vi ved indflytningen for, at dit barn får sit eget pas.