Tilbud

På Østervang er der to typer tilbud ved anbringelse.
Østervang er godkend til 20 pladser samt aflastning.

Østervang er fordelt i 2 bygninger på samme matrikel. Ved visitationen tages der stilling til, hvor barnet/den unge kan profitere bedst af at bo alt efter udfordringerne barnet/den unge kommer med, og hvilke andre børn/unge, der er på Østervang.

Korttidsplads

Ved en korttidsplads arbejdes der ud fra en tidsbegrænset og målfokuseret indsats med tæt opfølgning.

Formålet med en korttidsanbringelse er, at barnet/den unge opnår eller genopretter en bæredygtig kontakt til sit lokale miljø, familie, skole, fritid, venskaber m.v., hvad enten der er tale om en fortsat anbringelse, mindre indgribende tilbud eller hjemgivelse til egne forældre. Der er tale om en massiv og helhedsorienteret indsats, hvor der er fokus på barnet/den unges ressourcer og fokus på hvor tingene lykkes hos barnet/den unge. Indsatsen foregår med tæt opfølgning og løbende justeringer både på institutionen og i netværket. Netværksmedarbejderen har et særligt fokus på, at familien og netværket bliver en aktiv del af indsatsen.

Det målrettede fokus på at inkludere miljøer og netværk omkring barnet/den unge i indsatsen gør, at en hjemgivelse eller en mindre indgribende foranstaltning i langt højere grad kan være mulig.

Der afholdes møde hver 2. uge med fokus på indsatsen og de pædagogiske behandlingsmål, der er aftalt. Til mødet deltager fra Østervang: Pædagog, Psykolog, Netværksmedarbejder og Socialrådgiver. Derudover inviteres den anbringende socialrådgiver til at deltage.

I løbet af de 3 første måneder på en korttidsplads udarbejdes der pædagogisk og psykologisk udredning og undersøgelse. Dette for at kvalificere beslutningen om den fremtidige indsats.

 

Østervang inddrager løbende den nyeste forskning og erfaringer i arbejdet med de anbragte børn, deres familie og netværk. Samtidig foregår der en løbende intern evaluering af indsatsen i korttidsanbringelserne. Vi kan dermed tilbyde en forskningsbaseret indsats, der hele tiden udvikles, og som ligger i tråd med den nyeste forskning og evidens på området.

 

Boplads

 

Arbejdet omkring barnet/den unge, tager udgangspunkt i den kommunale handleplan og tilrettelægges tværfagligt i et samarbejde mellem pædagoger, psykolog og socialrådgiver. Der afholdes behandlingsmøder hver 3. måned, hvor der udarbejdes en pædagogisk behandlingsplan, der tager udgangspunkt i barnets/den unges udviklingspunkter og der tilrettelægges en pædagogisk indsats. Østervang udarbejder statusudtalelse efter Signs of safety første gang indenfor 3 måneder og herefter hver 6. måned. Østervang tilbyder gennemgang af statusudtalelsen til forældremyndighedsindehavere og barnet/den unge (afhængig af modenhed) inden det egentlige opfølgningsmøde. Rådgiver på sagen indkalder til opfølgningsmøder efter gældende lov. Der tilstræbes et tæt samarbejde med anbringende myndighed.

Østervang inddrager løbende den nyeste forskning og erfaringer i arbejdet med de anbragte børn, deres familie og netværk. Samtidig foregår der en løbende intern evaluering af indsatsen. Vi kan dermed tilbyde en forskningsbaseret indsats, der hele tiden udvikles, og som ligger i tråd med den nyeste forskning og evidens på området.

 

Aflastning

Østervang tilbyder aflastningspladser til børn og unge. Der er et samarbejde med anbringende rådgiver omkring indsatsen.
Der kan laves kortere statusudtalelser.