Børne- og Familiehusene består af tre huse henholdsvis Godthåbsvej, Malehuset og Østervang.

Børne- og Familiehusene har tilbud på samtlige trin på det, der kaldes Indsatstrappen: Forebyggende åben anonym rådgivning, støtte til børn, unge og deres familier, anbringelse af børn og unge fra 2-23 år samt støtte til anbragte børn og unges forældre.

Vores huse har rødder i dels systemorienterede, narrative, interaktionistiske og kognitive tilgange samt manualbaserede evidens-programmer. Vi er en arbejdsplads med stærke og velfunderede teoretiske og praktiske fagligheder. Vi er tværfagligt sammensat af pædagoger, familiebehandlere, netværksmedarbejder, psykologer, tekniske- og administrative medarbejdere samt socialrådgivere.

Godthåbsvej

Godthåbsvej

Ambulante tilbud til skolebørn og unge

Malehuset

Malehuset

Ambulante tilbud til spæde, småbørn, familier samt integrationsvejledning

Østervang

Østervang

Døgntilbud til børn og unge