Godthåbsvej

Ambulante tilbud til skolebørn og unge

Om Godthåbsvej

På Godhåbsvej arbejder vi med ungevejledning, familiebehandling, supervision til pleje- og aflastningsfamilier.

Her kan du læse mere omkring områderne og medarbejderne.  

Ungevejledning er for unge mellem 10 og 18 år som af forskellige årsager aktuelt befinder sig i en udsat position (ungevejledning kan forlænges ved efterværn til det 23. år).

Oftest er der tale om børn og unge, der oplever udfordringer i det familiære netværk, udfordringer i forhold til skole og uddannelse, fritid og andre sociale tilhørsforhold.

For at få tilknyttet en ungevejleder, skal den unge visiteres af en socialrådgiver fra Holstebro Kommunes Familiesektion. Ungevejlederen tager udgangspunkt i handleplanen, som socialrådgiveren har lavet sammen med den unge og forældre.

Udover samtaler med barnet/den unge, så er barnets/den unges netværk væsentlige medspillere, hvis der skal skabes en holdbar udvikling. Ungevejlederen deltager sammen med barnet/den unge i møder med familien, samt i flerfaglige møder som eksempelvis UU, skole, bank, læge mm., i det omfang barnet/den unge ønsker det. Ungevejlederen støtter barnet/den unge i møder med netværket og relevante samarbejdspartnere.

Ungevejledernes pædagogiske tilgang er teoretisk forankret i de kognitive, interaktionistiske og systemteoretiske modeller. De dominerende pædagogiske metoder er fra KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

Vi arbejder ud fra at:

 • Registrere/afdække den unges tanker og udfordringer.
 • Forstå og skabe sammenhæng for den unge, til at være aktiv medspiller i sit eget liv.
 • Skabe en forandringsproces omkring det som den unge ønsker støtte og vejledning i og omkring.

Tilgang og metode

Ved et ungevejlederforløb er det vurderet, at barnet/ den unge har brug for kontinuerlig støtte i op til 14 måneder. Dette kan dog forlænges ved behov. Ungevejlederen arbejder den første tid med at skabe en tillidsfuld og troværdig relation til barnet/den unge. Ungevejlederen er i denne proces spørgende, opsøgende samt lyttende i forhold til at afdække de udfordringer barnet/den unge møder i sin hverdag. Dette er udgangspunktet for et konstruktivt samarbejde omkring de fastsatte mål.

Barnets/den unges netværk er væsentlige medspillere, hvis der skal skabes en holdbar udvikling. Ungevejlederen deltager sammen med barnet/den unge i møder med familien, samt i flerfaglige møder som eksempelvis UU, skole, bank, læge mm., i det omfang barnet/den unge ønsker det. Ungevejlederen støtter barnet/den unge i møder med netværket og relevante samarbejdspartnere.

Indenfor 3 og 9 måneder afholdes statusmøde med deltagelse af den unge, forældremyndighedsindehaverne, rådgiver samt ungevejleder. Her gennemgås handleplanen endnu engang i forhold den, af ungevejleder, opdaterede statusrapport.

Ungevejledernes pædagogiske tilgange er teoretisk forankret i de kognitive, interaktionistiske og systemteoretiske modeller. Vores dominerende pædagogiske metode er KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

Målgruppen er børn og unge i skolealderen (til og med 17 år) samt deres familier.

For at få familiebehandling skal familien visiteres af en socialrådgiver fra Holstebro Kommunes Familiesektion. Der tages udgangspunkt i den handleplan som socialrådgiver har lavet sammen med familien.

Tilbuddet skræddersyes i tæt samarbejde med familien.

Familiebehandling tilbydes til familier:

 • Hvor forældre synes, at der er svært at opdrage deres børn
 • Hvor der er opslidende skænderier og konflikter
 • Hvor barnet har det vanskeligt med sig selv og kammeraterne
 • Hvor der er bekymringer eller problemer i børnenes skole eller daginstitution
 • Hvor der er problemer omkring det at være en sammenbragt familie
 • Hvor der er problemer i parforholdet

Vi samarbejder med familien om:

 • At styrke fællesskabet i familien
 • At lytte til hinanden
 • At drage omsorg for hinanden
 • At forældre kan vælge, hvad de voksne bestemmer, og hvad børnene bestemmer
 • At der er plads til forældres voksenliv samtidig med, at de er nærværende for deres børn
 • At skabe bedre kontakt til børnenes daginstitution eller skole

Teamleder/souschef

Ungevejledere

Familiekonsulenter

Psykologer